cay-trau-ba-de-vuong-3

Cây có ý nghĩa thể hiện tinh thần đế vương, quyền uy

Cây có chiều cao trung bình từ 0,5-1m

Cây có ý nghĩa thể hiện tinh thần đế vương, quyền uy
Là loại cây rất dễ thích nghi và dễ chăm sóc