cay-trau-ba-de-vuong-1

Cây có ý nghĩa thể hiện tinh thần đế vương, quyền uy

Cây có ý nghĩa thể hiện tinh thần đế vương, quyền uy

Cây có chiều cao trung bình từ 0,5-1m