cay-kim-ngan-7

Đặt cây Kim Ngân trong phòng khách

Lá cây Kim Ngân to như bàn tay, có màu xanh quanh năm,

Cây Kim Ngân trên bàn làm việc