cay-kim-ngan-6

Đặt cây Kim Ngân trong phòng khách

Cây Kim Ngân trên bàn làm việc

Cây Kim Ngân giúp duy trì sự cân bằng trong một không gian nhất định
Lá cây Kim Ngân to như bàn tay, có màu xanh quanh năm,