cay-kim-ngan-3

Đặt cây Kim Ngân trong phòng khách

Cây Kim Ngân giúp duy trì sự cân bằng trong một không gian nhất định

Đặt cây Kim Ngân trong phòng khách
Cây Kim Ngân trên bàn làm việc