cay-kim-ngan-2

Đặt cây Kim Ngân trong phòng khách

Đặt cây Kim Ngân trong phòng khách

Cây Kim Ngân giúp duy trì sự cân bằng trong một không gian nhất định