cay-trau-ba-3

Trầu Bà là loại cây mang đến sự may mắn, thành đạt và sự bình an cho gia chủ

Cây Trầu Bà Thủy Canh

Trầu Bà là loại cây thân thảo, có dạng leo
Chăm sóc cây Trầu Bà thủy canh