cay-trau-ba-2

Trầu Bà là loại cây mang đến sự may mắn, thành đạt và sự bình an cho gia chủ

Trầu Bà là loại cây thân thảo, có dạng leo

Trầu Bà là loại cây mang đến sự may mắn, thành đạt và sự bình an cho gia chủ
Cây Trầu Bà Thủy Canh