cay-van-nien-thanh-treo-5

Vạn Niên Than Treo được sử dụng để trang trí và trồng ở nhiều nơi như cửa hàng

Là loài cây thân thảo sống nhiều năm, cây có rễ mập, ngắn