cay-van-nien-thanh-treo-4

Là loài cây thân thảo sống nhiều năm, cây có rễ mập, ngắn

Chăm sóc cây Vạn Niên Thanh Treo
Vạn Niên Than Treo được sử dụng để trang trí và trồng ở nhiều nơi như cửa hàng