cay-tai-phat-3

Cây sống tốt trong môi trường máy lạnh, ít ánh sáng

Tai Phật là loại cây chịu bóng rất thích hợp được trồng trong bóng râm