cay-tai-phat-13

Tai Phật là loại cây chịu bóng rất thích hợp được trồng trong bóng râm

Cây Tai Phật chăm sóc khá đơn giản
+ Cây sống tốt trong môi trường máy lạnh, ít ánh sáng