cay-tai-phat-12

Cây Tai Phật chăm sóc khá đơn giản

Tai Phật là loại cây chịu bóng rất thích hợp được trồng trong bóng râm