cay-lan-binh-ruou-1

Cây Lan Bình Rượu chăm sóc khá đơn giản, có thể sống tốt trong môi trưởng đất hoặc môi trường thủy sinh.

Cây Lan Bình Rượu chăm sóc khá đơn giản, có thể sống tốt trong môi trưởng đất hoặc môi trường thủy sinh.

Cây có tốc độ sinh trưởng nhanh