cay-lan-quan-tu-2

Hoa cây rất to và thường có màu vàng hoặc màu đỏ

Là loài cây dễ chăm sóc

Hoa cây rất to và thường có màu vàng hoặc màu đỏ
Là loài cây thân thảo, cây có dáng bẹ giống như chiếc quạt và thích hợp trồng trong môi trường râm mát