cay-lan-quan-tu-1

Hoa cây rất to và thường có màu vàng hoặc màu đỏ

Hoa cây rất to và thường có màu vàng hoặc màu đỏ

Là loài cây dễ chăm sóc