cay-lan-cam-cu-1

Hoa của cây Cẩm Cù mọc ở nách lá nên rất sai hoa

Hoa của cây Cẩm Cù mọc ở nách lá nên rất sai hoa

Cần chú ý khi chăm sóc cây