cay-phat-loc-tang-2

Chăm sóc cây Phát Lộc Tâng

Cây có ý nghĩa tạo khoảng không gian xanh và cảm giác thiên nhiên trong không gian nhà ở của bạn

Chăm sóc cây Phát Lộc Tâng
Cây Phát Lộc Tầng thuộc loài cây có thân thảo, đốt rỗng và có lá màu xanh thẫm