cay-lan-tuyet-31

Cây Lan Tuyết đặt tại hành lang

Đặc điểm hình thái cây Lan Tuyết

Cây Lan Tuyết chăm sóc khá đơn giản