cay-thinh-vuong-1

Cây Thịnh Vượng có lá màu xanh và pha lẫn màu hồng

Cây Thịnh Vượng có lá màu xanh và pha lẫn màu hồng

Cây Thịnh Vượng chăm sóc khá đơn giản