cay-phat-loc-7

Cây Phát Lộc hai thân là biểu tượng của tình yêu

Có nhiều vị trí để trưng bày cây Phát Lộc

Cây Phát Lộc mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy