cay-phat-loc-5

Cây Phát Lộc hai thân là biểu tượng của tình yêu

Cây Phát Lộc mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy

Chăm sóc cây Phát Lộc
Có nhiều vị trí để trưng bày cây Phát Lộc