cay-phat-loc-4

Cây Phát Lộc hai thân là biểu tượng của tình yêu

Chăm sóc cây Phát Lộc

Mang ý nghĩa Sức khỏe - Tinh Thần - Trí Tuệ - Tâm Linh - Trực Giác
Cây Phát Lộc mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy