cay-phat-loc-2

Cây Phát Lộc hai thân là biểu tượng của tình yêu

Cây Phát Lộc ba thân mang đến sự hạnh phúc- trường thọ- may mắn

Cây Phát Lộc hai thân là biểu tượng của tình yêu
Mang ý nghĩa Sức khỏe - Tinh Thần - Trí Tuệ - Tâm Linh - Trực Giác