cay-cau-nhat-1

Cau Vàng là loài chịu bóng tốt khi vào chậu có thể chưng bày được ở tất cả mọi góc trong nhà.
cay-cau-vang-7
cay-cau-nhat-2