cay-cau-vang-3

Cau Vàng là loài chịu bóng tốt khi vào chậu có thể chưng bày được ở tất cả mọi góc trong nhà.

Cây Cau Vàng ngoài thiên nhiên

Cau Vàng là loài chịu bóng tốt khi vào chậu có thể chưng bày được ở tất cả mọi góc trong nhà.
Cây Cau Vàng khu vực văn phòng, nội thất