cay-truc-quan-tu-1

Cây Trúc Quân Tử có tác dụng trang trí thêm cho không gian nội thất

Cây Trúc Quân Tử là hình ảnh biểu trưnG cho những điều may mắn, hóa giải những điểm xấu

Cây Trúc Quân Tử có tác dụng trang trí thêm cho không gian nội thất
Cây Trúc Quân Tử có hình dáng mảnh, mọc thẳng,