cay-tai-loc2

Mỗi cây Tài Lộc có từ 3 đén 5 quả

Cây Tài Lộc thích hợp đặt trên bàn làm việc, bàn khách

Mỗi cây Tài Lộc có từ 3 đén 5 quả
Cây Tài Lộc là một trong số những loại cây cảnh được nhiều người yêu thích nhất