cay-bach-ma-hoang-tu2

Là loại cây tượng trưng cho sự may mắn, hính thắng, tượng trưng cho tình yêu.

Cây Bạch Mã Hoàng Tử có chiều cao từ 40 – 80cm

Cây Bạch Mã Hoàng Tử thủy sinh
Cây có tác dụng điều hòa không khí, rất tốt cho sức khỏe của con người