cay-bach-ma-hoang-tu1

Là loại cây tượng trưng cho sự may mắn, hính thắng, tượng trưng cho tình yêu.

Cây Bạch Mã Hoàng Tử thủy sinh

Là loại cây tượng trưng cho sự may mắn, hính thắng, tượng trưng cho tình yêu.
Cây Bạch Mã Hoàng Tử có chiều cao từ 40 – 80cm