cay-mat-cat6

Cây thường được đặt trong chậu đặt gần máy photo, máy in để làm trong lành không khí.

Cây Mật Cật mang đến nhiều ý nghĩa

Cách chăm sóc cây cảnh
Lá cây Mật Cật