cay-mat-cat2

Cây thường được đặt trong chậu đặt gần máy photo, máy in để làm trong lành không khí.

Cách chăm sóc cây cảnh

Cây thường được đặt trong chậu đặt gần máy photo, máy in để làm trong lành không khí.
Cây Mật Cật mang đến nhiều ý nghĩa