cay-dai-phu-gia-4

Đại Phú Gia là loại cây có ý nghĩa về tiền tài, sức khỏe

Cách trưng bày cây Đại Phú Gia

Cây Đại Phú Gia có phần lá trải dài từ gốc, tập trung nhiều ở ngọn cây