cay-dai-phu-gia-3

Đại Phú Gia là loại cây có ý nghĩa về tiền tài, sức khỏe

Cây Đại Phú Gia có phần lá trải dài từ gốc, tập trung nhiều ở ngọn cây

Chăm sóc cây Đại Phú Gia
Cách trưng bày cây Đại Phú Gia