cay-dai-phu-gia-2

Đại Phú Gia là loại cây có ý nghĩa về tiền tài, sức khỏe

Chăm sóc cây Đại Phú Gia

Trưng bày cây Đại Phú Gia trong phòng
Cây Đại Phú Gia có phần lá trải dài từ gốc, tập trung nhiều ở ngọn cây