cay-hoang-hau-4

Cây Hoàng Hậu là loại cây đem lại bóng mát

Cây Hoàng Hậu trên đường phố

Cây Hoàng Hậu sinh trưởng trong điều kiện thuận lợi