cay-hoang-hau-3

Cây Hoàng Hậu là loại cây đem lại bóng mát

Cây Hoàng Hậu sinh trưởng trong điều kiện thuận lợi

Cây Hoàng Hậu góp phần tô điểm cho môi trường sống
Cây Hoàng Hậu trên đường phố