cay-hoang-hau-5

Cây Hoàng Hậu là loại cây đem lại bóng mát

Cây Hoàng Hậu góp phần tô điểm cho môi trường sống

Cây Hoàng Hậu là loại cây đem lại bóng mát
Cây Hoàng Hậu sinh trưởng trong điều kiện thuận lợi