cay-dai-loc1

Trưng bày cây Đại Lộc mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy

Là loài cây cảnh biểu trưng cho sự thinh vượng

Trưng bày cây Đại Lộc mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy
Lá cây thường tập trung vào phần trên đỉnh và có dạng thuôn hình giáo