cay-dai-hong-mon-1

Màu đỏ của hoa Đại Hồng Môn đem lại cho người trồng sự nhiệt tình, nồng ấm

Cây Đại Hồng Môn thường sống thành bụi

Cây Đại Hồng Môn thích hợp với mọi địa điểm, vị trí
Chăm sóc cây Đại Hồng Môn đúng cách